Våra experter

Inte bara arkeologer arbetar på en utgrävning. Vi arbetar tvärvetenskapligt och till vår hjälp finns flera experter som till exempel konservatorer, arkeobotaniker, osteologer och arkeometallurger.

Här kommer vi att presentera några av dem!

Först ut är arkeometallurgen Eva Hjärthner-Holdar.

Vad gör egentligen en arkeobotaniker, Anneli Ekblom?

Osteologen Ola Magnell har en passion för djurben.

Ulf Strucke sysslar med vedartsanalys och kan allt om trä.

Ole Stilborg tycker inte att sönderslagna kärl är värdelösa, han är vår keramikexpert.

En passion för parasiter och pollen hyser arkeobotanikern och paleoekologen Jonas Bergman.

Projektets arkeologer är bland andra:

Lena Beronius-Jörpeland, SHMM (projektledare)

Malin Lucas, Upplandsmuseet

Ann Lindkvist, SAU

Robin Lucas, Upplandsmuseet

Mia Englund, SHMM

Anton Seiler, SHMM

Jonas Wikborg, SAU

Maria Lingström, SHMM

Anneli Sundkvist, SAU

Tomas Westberg, SHMM

Hans Göthberg, Upplandsmuseet

Emma Sjöling, SAU

Sofia Prata, SAU

Projektets informatör är Kristina Ekero Eriksson