Pressmeddelande 2013

Pressinbjudan

Pressinbjudan: Okänt monument från järnåldern upptäckt i Gamla Uppsala  

Plats: Vi samlas utanför entrén till Gamla Uppsala museum

Tid: Torsdagen den 17 oktober klockan 10.00

Pressbilder finns här.

I Gamla Uppsala har arkeologer hittat spår efter ett storskaligt och hittills okänt monument från 400 - 500-talen e. Kr.

Bara ett par hundra meter från de rikskända kungshögarna, i ett av de mest betydelsefulla områdena under svensk järnålder, har två långa rader med höga trästolpar stått.

Den ena raden är närmare en kilometer lång med sina 144 stolpar, den andra minst 500 meter lång.

- Det här är ett extraordinärt monument. Det kan vara en territoriell markering men också en religiös avgränsning. Vi vet att Gamla Uppsala var centrum i den förkristna kulten. Vi tror att trästolparna har varit höga, kanske uppemot åtta till tio meter. De har synts från långt håll och har möjligen flankerat en väg in mot Gamla Uppsala, säger projektledaren Lena Beronius-Jörpeland, arkeolog på Riksantikvarieämbetet.

Det som finns kvar av dessa höga stolpar idag, är mycket stora och djupa gropar med kraftig stenskoning. I några av dem har rester efter trästolpen påträffats och i flera av dem har djurben upptäckts, vilket tyder på att man offrat delar av hästar, kor och svin. I en grop hittades skelettet efter en hundvalp.

- Vi känner till ytterst få liknande fornlämningar i Skandinavien. Av dem är dessa rader de mest omfångsrika, menar Lena Beronius-Jörpeland.

Gamla Uppsala är sedan länge känt för sina imponerande kungshögar från årtiondena runt år 600 e. Kr. Platsen hade viktiga funktioner inom religion, rättskipning, handel och hantverk under järnåldern. Den nya upptäckten ger en ny och spännande dimension till Gamla Uppsala.

Vem eller vilka låg bakom denna kraftansträngning under järnåldern? Vad har man velat uttrycka med monumentet? Vad finns det för samband mellan raderna av resta trästolpar och kungshögarna?

Välkommen till pressträffen! Möjlighet finns att fotografera några av de undersökta groparna med kvarvarande stolprester i sällskap av en arkeolog.

Pressbilder och mer information finns under "press" på www.arkeologigamlauppsala.se

Kontakt och anmälan: Informatör Kristina Ekero Eriksson 0709-400 793 kristina@tidsresan.nu

Utgrävningen är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV-Mitt, SAU och Upplandsmuseet.