Press

Välkomna att använda bilderna nedan fritt i samband med publicering av artiklar som rör utgrävningen i Gamla Uppsala. Vänligen ange fotograf.

Högerklicka på bilden så kommer originalstorleken upp. Vänsterklicka på denna bild för att ladda ned.

Mer information om utgrävningen finns här.

Pressmeddelande rörande monumentet av stolprader hittar du här.

Bilder

Bild 1: En vy som inte setts på 1400 år. Rekonstruktion av Gamla Uppsala med den nyupptäckta byn, ena stolpraden och gravfältet i förgrunden. I bakgrunden ses sveakungens hall och kungshögarna. Ur boken ”Gamla Uppsala - människor och makter i högarnas skugga” av Kristina Ekero Eriksson. Illustration: Mats Vänehem. Illustrationen får endast användas i redaktionellt arbete.

Bild 2. Ett flertal grophus upptäckes på gårdarna. Här har olika typer av hantverk utförts, exempelvis vävning. Ur boken ”Gamla Uppsala - människor och makter i högarnas skugga” av Kristina Ekero Eriksson. Illustration: Mats Vänehem. Illustrationen får endast användas i redaktionellt arbete.

Bild 3. Ett hänge funnet i en kvinnograv i Gamla Uppsala från 600-700-talen, föreställande en svan gjord i glasmosaik.Den kan vara tillverkad i dagens Italien. Foto: Acta konserveringscentrum AB

Bild 4. En lien gudabild som en gång varit förgylld, funnen i kvinnograv i Gamla Uppsala från 600-700-talen (vendeltid). Guden har inget attribut, som exempelvis torshammare eller spjut, därför vet inte forskarna vem figuren föreställer. Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet

Bild 5. Ringväv användes som skydd på hjälmar och till ringbrynjor. I en kvinnograv från 600-700-talen, påträffades ett fragment. Kan det ha funnits kvinnliga krigare i Gamla Uppsala? Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet

Bild 6: Den nästan en kilometer långa stolpraden från ovan. Resten av denna syns som gropar som ligger på en rak linje. Denna rad var helt okänd sedan tidigare och låg dold under Vattholmavägen. Några hundra meter öster om den röda byggnaden överst i bild ligger kungshögarna. Foto: www.flygfoto.com

Bild 7: Arkeologen Anton Seiler undersöker ett av fundamenten där det en gång stått en trästolpe. Foto: SAU.

Bild 8: Arkeologen Fredrik Thölin sitter intill ett fundament där den över 1500 år gamla trästolpen fortfarande är bevarad. Foto: Upplandsmuseet.

Bild 9. Arkeologer undersöker den nästan en kilometer långa rad, där det en gång stått resta stolpar. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer.

Bild 10. Karta över Gamla Uppsala. Till vänster syns kungshögarna och tingshögen strax söder om kyrkan. De två rödmarkerade sträckorna markerar var stolpraderna stått. I norr är vattendraget Samnan markerad med blått. Karta: Arkeologerna, Statens historiska museer.

Bild 11. I en av groparna där det stått en stolpe påträffades ett skelettet efter en hundvalp. Hunden kan ha offrats där när stolpen restes eller när anläggningen slutade att användas, som ett stängningsoffer. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer.

Bild 12: Så här kan det ha sett ut för cirka 1500 år sedan, då man färdades med ekipage mot Gamla Uppsala. Teckning: Göte Göransson.

Bild 13: Varje fundament för stolparna krävde en stor arbetsinsats. I ett enda fundament kan det ligga uppemot ett och ett halvt ton sten som stöttade den höga trästolpen. Teckning: Göte Göransson.

Bild 1.

Bild 2.

 

Bild 3.

Bild 4.

 

 

Bild 5

 

Bild 6.

 

Bild 7

 

Bild 8.

 

Bild 9.

 

Bild 10

 

Bild 11.

 

Bild 12.

 

Bild 13.