HURRA! De första analysrapporterna är här

Vår projektledare Lena Beronius Jörpeland har all anledning att vara glad! Nu börjar vi nämligen lägga ut forskarnas analysrapporter här på hemsidan.
Sofia Prata är en av de osteologer som gått igenom benmaterialet från gravfältet i Gamla Uppsala. Foto: SAU

– Det är fantastiskt att projektet nu efter sex år kommit så långt att resultaten och analyserna kan publiceras. Alla dessa rapporter innehåller var och en många spännande ingångar till fortsatt forskning om järnålder och medeltid i allmänhet – och förstås Gamla Uppsala och Uppland i synnerhet, säger Lena Beronius Jörpeland.

I en arkeologisk process är det relativt kort tid som ägnas ute i fält. Mesta tiden analyseras det som grävts fram. Det är inte bara arkeologer som är inblandade, utan också många andra forskare som paleoekologer, osteologer, runexperter och specialister på sten, keramik och metall.

Vi börjar med att lägga ut dessa två rapporter:

Magnell, O. 2017a. Gårdarnas djur – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_12. Stockholm.

Prata, S., Sjöling, E. & Gustavsson, R. 2017. Brandgravar vid Storby backe – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_13. Stockholm.

Senare i sommar lägger vi ut fler rapporter här på hemsidan.

Trevlig läsning!