Val siktad i Gamla Uppsala

Spelpjäser.

Minns du fynden av spelpjäser som upptäcktes på gravfältet några hundra meter öster om Uppsala högar? Nu har forskarna slagit fast att några av dem tillverkats av valben.

Under vendeltid och vikingatid fick spelpjäser ofta följa med den döde i graven. De kunde vara gjorda av bärnsten eller glas, men de flesta är av ben och horn.

Redan sedan tidigare har forskare slagit fast att spelpjäser kunde vara gjorda av valben, till exempel dem man funnit i Vendlas hög i Vendel. Men nu visar forskning att det varit vanligare än man tidigare trott – en artikel om detta kan du läsa här.

Upptäckten att valben använts som råmaterial i spelpjäser funna i Gamla Uppsala, har sin upprinnelse i de två vendeltida skandinaviska båtgravar som upptäckts i Salme på södra Ösel i Estland. I dem hittade arkeologerna mängder av spelpjäser, som vid en närmare analys visade sig vara gjorda av just valben – åtminstone flertalet av dem.

Arkeologer från SAU och Upplandsmuseet inspirerades av denna undersökning. De hade nyligen hittat ett 40-tal spelpjäser i en storhög i Gnista utanför Uppsala och nu ville man se om även dessa var tillverkade av valben. Det var de!

Man passade också på att ta en titt på andra spelpjäser som påträffats i vendel- och vikingatida gravar i Uppsalatrakten. Då visade det sig att även spelpjäser från två nyundersökta vendeltida gravar i Gamla Uppsala var gjorda av valben.

Valfångsten har skett vid skandinaviska Atlantkusten och troligtvis har det förekommit en storskalig produktion av svarvade spelpjäser av valben under yngre järnålder.