Miniatyrsvärd

Två miniatyrsvärd

Nu har det dykt upp ytterligare föremål i Gamla Uppsala som har med forntida kult att göra. Än så länge är de på konservering, men konservatorerna har skickat bilder så vi vet vad vi har att vänta.

- Det är verkligen trevliga överraskningar: Två miniatyrsvärd! Det är de första i vårt stora fyndmaterial, säger arkeologen Anton Seiler.

De små svärden har blivit hårt åtgångna av rost, och till en början tolkades det ena som ”ett oidentifierat föremål” och det andra som en nyckel. Det var först hos konservatorn som man kunde se vad det egentligen var.

- Det ena svärdet hittades vid korsningen Vattholmavägen/Disavägen, samma ställe som den exklusiva nyckeln, det brända lammet och en koncentration av amulettringar. Upptäckten av miniatyrsvärdet förstärker områdets rituella karaktär, menar Anton.

Svärdet är cirka sex centimeter långt, med tydliga detaljer som knapp, handtag och blad.

- Det är elegant utformat. Det går inte att ta miste på vad det föreställer, säger Anton.

Det andra miniatyrsvärdet påträffades i ett stolphål i ett hus under Vattholmavägen. Det var ungefär 7,5 cm långt och har ett något ojämnt blad. Möjligtvis rör det sig om ett eneggat svärd.

- Det är Inte helt ovanligt med miniatyrer under järnåldern. De hittas på boplatser, i gravar och på platser med utpräglat rituellkaraktär. Till exempel har arkeologer hittat miniatyrsvärd i ett vapenfynd inte långt från Gamla Uppsala, invid Fyrisån vid Islandsfallet.

Alla möjliga föremål kunde framställas i minatyrformat. Det kunde röra sig om vapen som svärd, spjutspetsar och yxor och redskap som sisare, liar, spadar och eldstål. Till gudavärlden hör attribut som små torshammare och stavar. De är mer eller mindre naturtroget framställda och kunde vara gjorda av järn, brons eller silver.

- Förmodligen trodde man att miniatyrerna kunde blidka gudarna, när man hoppades på fruktbarhet, hälsa och styrka. I fallet med miniatyrsvärden kanske man strävade efter lycka i strid, berättar Anton.

När miniatyrerna har ett upphängningshål, kan de ha fungerat som hänge. Eller så har de hängt på en ring tillsammans med andra amuletter.

- Andra som inte har hål är troligtvis bärbara amuletter som man förvarade i en läderpung eller något liknande, säger Anton.

Miniatyrsvärden tillsammans med amulettringarna och andra depositioner i Gamla Uppsala, som djurdelar och kammar, är välkomna inslag för arkeologerna.

- De är till stor hjälp när vi studerar gårdsanknutna ritualer, vid sidan av den storslagna kulten såsom denna framträder i skriftliga källor, till exempel Adam av Bremens skildring, menar Anton Seiler.

Flera amuletter som svärd och eldstål.
Svärd.