Inte vilken nål som helst

Tät mystik kring vikingatida grav
En nål.

Det här är en nål, kanske en hårnål – men hur som helst inte vilken nål som helst.

Arkeologerna fann den på gravfältet öster om Vattholmavägen, några hundra meter från kungshögarna i Gamla Uppsala.

Den är med största sannolikhet rituellt deponerad i ett lager ovanför en begravning. Och själva begravningen är en av gravfältets mer mystiska.

- En stor grop har grävts, en bit bort från andra gravar. Sedan har en ung människa (14-20 år) kremerats utan några fynd. Detta skedde troligen någon gång på 800-talet. Denna anspråkslösa begravning har täckts med lager av massor i vilket ett mycket stort antal föremål deponerats, bland annat denna nål. Lagret innehöll även en del amulettringar och kan dateras till 900-tal, berättar arkeologen Robin Lucas.