Vi som jobbar i projektet

Malin Lucas
Malin Lucas.

Namn: Malin Lucas

Yrke: Arkeolog på Upplandsmuseet

Specialitet: Jag är inte direkt specialiserad på något inom arkeologin men intresserar mig mest för yngre järnålder, oavsett om det är gravar, boplatser eller annat.

Varför är du arkeolog?

- Jag valde arkeologi för att det var det som lät mest intressant i kurskatalogen när jag skulle söka till universitetet. Det visade sig också vara riktigt kul och jag upptäckte snart att jag verkligen gillade att gräva.

Vad undersökte du i Gamla Uppsala?

- Mest tid har jag ägnat åt gravarna; under 2012 undersökte jag uteslutande gravar och det blev ytterligare lite gravgrävning under 2013. I övrigt har jag också undersökt såväl boplatslämningar från äldre järnålder som stolpfundament.

Lista dina tre bästa upptäckter i Gamla Uppsala!

- Alla gravarna, för att de var så mycket mer välbevarade än vi trodde med rester av överbyggnader, bålplatser, mängder av ben och fynd. De är därför också väldigt informationsbärande, vilket underlättar kommande analys.

- Det är svårt att välja bästa fyndet men den lilla figurinen i grav 513 gjorde mig väldigt uppspelt, även om klumpen som jag tog upp inte avslöjade sina hemligheter förrän vid konservering. Man undrar vad som mer kan finnas i de oansenliga metallklumpar som finns kvar att konservera.

- Jag grävde två brända hus vid Solhem, norr om Samnan och de var så väl brända att stolphålen var fyllda med aska. Husen var samtida men låg ändå så pass långt ifrån varandra att elden inte bör ha spritt sig från det ena huset till det andra. De har antagligen bränts ned avsiktligt och ger en intressant ögonblicksbild av en forntida händelse.

Vad gör du fram till dess att projektet avslutas 2017?

- Jag kommer att ägna mig åt gravarna.

Varför är arkeologi viktigt?

- Arkeologi är viktigt av samma orsaker som historia är viktigt: den placerar oss i ett större sammanhang, där arkeologi och historia hjälper oss att förstå hur vi har kommit där vi är. Det är också viktigt att förhistorien tolkas professionellt; det finns annars stora risker att den används fel.