Vi som jobbar i projektet del 5

Tomas Westberg
Tomas Westberg står i ett utgrävningsschakt.

Namn: Tomas Westberg

Yrke: Arkeolog på Riksantikvarieämbetet

Specialitet: Medeltid och medeltida keramik. Medeltiden har intressantast lämningar och är ofta välbevarade – åtminstone förhållandevis.

Vad undersökte du i Gamla Uppsala?

- Medeltida lämningar, lager och hus.

Lista dina tre bästa minnen från utgrävningen i Gamla Uppsala!

- Dels var det trevliga arbetslag generellt. Jag minns särskilt fynden av ovanlig keramik som kom fram både 2012 och 2013. Den förra var en skärva från en tidigmedeltida kanna från sydvästra Tyskland och de senare var skärvor av finsk-baltisk importerad keramik från sen vikingatid.

- Grävandet av svackan intill Storgården. Lagerföljden var komplex och där fanns några av de bäst bevarade lagren inom hela undersökningsområdet. Bland annat flera hus, medeltida keramik, guldringen och ströningen med inskriften ”Ave Maria” med mera. I botten kom tre vattenhål som avlöste varandra och stolphus-

- Minnesvärt var också stora grophuset i korsningen vid Storgården, där vi i de översta lagren fann hantverksavfall och verktyg och under dessa det stora grophuset med väggbänkar. Mest speciellt var grophuset eftersom det var ovanligt stort.

Vad gör du fram till dess att projektet avslutas 2017?

- Registrerar keramik och skriver rapport, bland annat keramikrapporten.

Varför är arkeologi viktigt?

- Materiella lämningar ljuger inte som historiska ibland kan göra. Sen är det givetvis alltjämt ett subjektivt komplext tolkningsarbete som ligger till grund för arkeologisk analys. Det bästa är om flera olika typer av källmaterial går att kombinera. Arkeologi och historia är viktigt för att förstå samtiden.