Vi som jobbar i projektet del 2

Ann Lindkvist
Arkeolog vid stolphål

Namn: Ann Lindkvist

Yrke: Arkeolog på SAU

Varför är du arkeolog?

- Jag blev arkeolog på grund av det uppländska landskapet. I hela mitt liv har jag vandrat runt här och i tanken försökt lägga till vatten på olika nivåer. Att försöka föreställa sig det svunna landskapet med boplatser och gravar som kommit och gått är jättespännande.

Några specialiteter?

- En specialitet vet jag inte om jag vill kalla det men jag jobbar mycket med analys av landskap och fornlämningar med hjälp av GIS-analyser, historiska kartor och så vidare. Mest blir det järnålder men ibland också bronsålder. En period jag tycker är mycket spännande är vikingatid och övergången till medeltid. En lite svårgripbar period rent arkeologiskt men med dramatiska samhällsförändringar.

Vad undersökte du i Gamla Uppsala?

- Jag har ägnat ungefär lika mycket tid åt den del av boplatsen som fanns kring Veterinärvillan som åt stolpfundamentsgroparna, både de i norr och de i söder.

Lista dina tre bästa upptäckter i Gamla Uppsala!

- Ja, det allra bästa var förstås när vi under förundersökningen 2011 började inse att raden med stenfyllda gropar som låg på jämna avstånd, det vill säga stolpfundamenten, faktiskt inte var rester av några telefonstolpar eller något annat modernt. Och att det faktiskt var en helt ny typ av fornlämning som växte fram framför grävskopan…

- Det var också väldigt roligt när vi banade fram boplatsytan vid Veterinärvillan, väster om Vattholmavägen. Stolphål, gropar, härdar, brunnar och annat kom tätt liksom fynden som hittades med metalldetektorn. Det var mycket angenämt att räkna in bland annat 30 grophus och veta att vi hade undersökningen av dem framför oss.

- En rolig händelse var när jag 2012 satt och pratade i telefon ute på undersökningsytan. Marken hade stått avbanad ett tag och påverkats av regn och rusk. Rätt som det var när jag tittade ner på marken såg jag en guldfärgad segmenterad glaspärla som regnet hade vaskat fram!

Vad gör du fram till dess att projektet avslutas 2017?

- I år ska vi göra beskrivningar av anläggningar och skriva om fynd. För min del blir det beskrivningar över grophus, brunnar och stolpfundament. Framemot hösten ska jag gå igenom fynd, tolka och söka paralleller. Jag kommer bland annat att titta på sländtrissor och andra textila redskap vilka var vanliga i grophusen. Dessutom ska jag arbeta med rituella föremål som till exempel amulettringar vilka bland annat hittades i brunnarna och på en yta intill gravfältet.

Varför är arkeologi viktigt?

- Arkeologi är jätteviktigt eftersom det ger perspektiv på vilka vi är och på vår tid. Och det stimulerar tanken…