Vad kan det vara??

Fyndpåse med text som strukits över och lerbitar.

Dessa lerbitar de har vandrat - från den ena till den andra! Det är inte alltid så lätt för arkeologerna att på direkten avgöra vad som grävts upp ur marken. Då skickas föremålet runt bland expertisen tills gåtan får sin lösning. Anteckningarna på en av våra tusentals fyndpåsar är ett bra exempel på hur en sådan här arkeologisk tolkningsprocess kan gå till.

När den södra delen av boplatsområdet undersöktes förra sommaren upptäckte en av arkeologerna två bitar bränd lera. På fyndpåsen antecknades var fyndet gjorts och en första tolkning: ”keramik/klining”. Men tydligen har arkeologen inte varit riktig tillfreds med den benämningen, utan strukit över texten och skrivit ”fodring el. dyl.” i stället.

Men inte heller de orden får stå kvar särskilt länge. Bläckpennan togs åter fram och förslaget ströks. Och så plitades ”blästermynstycke?” ned på påsen. Men efter att Mia Englund, som är en av projektets experter på forntida metallhantering, tillfrågats blev även den tolkningen inaktuell.

Nu började det bli kladdigt av alla anteckningar. Men det slutade inte där. Innan påsen ställdes i en fyndback tillsammans med andra föremål som upptäckts, skrevs ”br. lera” ner och ringades in. Arkeologen tycks ha tagit det säkra före det osäkra.

Men nu när alla fynden håller på att registreras ville man gärna veta lite mer om vad det var för typ av bränd lera. Kunde det vara keramik? Tomas Westberg som har hand om vår medeltida keramik menade att den inte passade in i den kategorin. Den nedkladdade fyndpåsen skickades vidare till Ole Stilborg, som sysslar med förhistorisk keramik. Dit hörde den inte heller.

Men om det nu inte var en bit från hushållskeramik, kunde det då vara någon form av teknisk keramik som smederna använts sig av? Nu hamnade den brända lerbiten åter på Mia Englunds bord. Och äntligen är tolkningsprocessen över.

- Visserligen är det inte någon teknisk keramik, men vi kunde ändå se vad det var. Troligen rör det sig om lerklining, det vill säga spår efter den lera som smetats ut på en vägg för att få fasaden jämn och fin. Det finns fina avtryck efter trä/vägg på fragmentens ena sida, motsatta sidan är slätstruken. Nu lämnar jag över fyndet till Maria Lingström som till slut kan registrera fyndet som lerklining under kategorin "Byggnadsdetaljer och monument", säger Mia Englund.  

Arkeolog sitter med fyndpåse i handen.