Underjordisk verksamhet

Så här fortsätter stolpraderna
Karta som visar stolpradernas sträckning.

Jakten på våra mystiska stolprader går vidare! Förra säsongen hade ju arkeologerna fullt upp med att undersöka de två långa raderna med gigantiska stolphål, som löpte i närheten av högarna. Stolphål som är anlagda med ungefär fem meters mellanrum och där det för ungefär 1500 år sedan stod resta stolpar.

Den ena av de två utgrävda stolpraderna gick öster om högarna, under Vattholmavägen som går i nord-sydlig riktning. Den andra löpte några hundra meter söder om högarna. 

Men frågan som alla ställer sig är ju vart stolpraderna fortsätter.

Genom en undersökning med magnetometer som gjordes redan 2010, vet vi att den södra stolpraden fortsätter västerut mot Högåsen. Där viker den av norrut och följer åsen.

Men vart tar den södra stolpraden vägen österut, viker den av mot Vattholmavägen? Och finns det någon fortsättning på raden uppe vid Samnan?

Pär Karlsson, som är prospekteringsansvarig på UV sitter inne med svaret. Åtminstone en del av det. I höstas begav sig han och några kollegor ut med magnetometer för att lösa mysteriet. Nu berättar han om resultatet.

- Vi fann 33 nya stolphål i den södra stolpraden som täcker glappet mellan fundamenten som upptäcktes med magnetometer 2010 och de som undersöktes av arkeologerna förra sommaren. Stolpraden fortsätter sedan mot öster in under halva fotbollsplanen. Där upptäckte vi sju stolphål. Men den data vi fick fram under fotbollsplanen hade mycket dålig kvalitet. Det låg metalliskt skräp i marken som störde – kanske elledningar eller någon bevattningsanordning. Vi kunde inte se att stolpraden viker av och fortsätter mot norr för att ansluta till fundamenten under Vattholmavägen, säger Pär.

Även borta vid Samnan undersöktes marken med magnetometer. Där, ungefär vid järnvägsövergången, finns de nordligast kända stenfundamentet. Från det stolphålet har en kilometerlång stolprad löpt söderut, in mot Gamla Uppsala. Norr om detta fundament är det tomt, och raden verkar inte ha svängt av västerut.

- Vi undersökte marken väster om Vattholmavägen, men kunde inte upptäcka något fundament där.

Förhoppningsvis kommer det att bli ytterligare en undersökning för att se vart den västra raden, den som löper alldeles intill högarna, tar vägen mot norr. Och att se hur högarna förhåller sig till stolpraden.

- Men då blir det med georadar för att kunna tränga ner djupt under högarna, säger Pär Karlsson.                

Karta som visar de nyupptäckta stolphålen.
Pär Karlsson.