Storbyn

Hans hittar rätt på kartan
Truls Arnvidssons karta från 1709 över Gamla Uppsala. Fågelperspektiv.

Nu har vi äntligen fått ett namn på platsen öster om Vattholmavägen där vi undersökt både hus och gravar! Tidigare har vi uttryckt oss lite vagt och sagt ”vid skolan” eller ”bakom brandstationen”. Men hädanefter kommer området att kallas för Storby backe.

Det var arkeologen Hans Göthberg som luskade rätt på uppgiften.

- Jag drog mig till minnes en artikel, skriven av Marja Eriksson och Per Lundgren som behandlade bebyggelse och kartor i Gamla Uppsala.  Där någonstans stod det att soldater och backstugusittare bodde på Storby backe, öster om Vattholmavägen, berättar Hans.

Storbyn kallades den östra delen av Gamla Uppsala by. Gamla Uppsala by, som under medeltiden var Upplands största, bestod nämligen av två delar, en östlig och en västlig.

Den västliga låg uppe vid kyrkan och bestod av Kungsgården, Prästgården, Backa och Ovanberga. De tre sistnämnda gårdarna hade donerats till domkapitlet av medeltida kungar under 1200- och 1300-talet.

I byns östra del, Storbyn, bodde landbor som inte själva ägde jorden utan fick betala en avgift till kronan. Vi vet att det från slutet av medeltiden och framåt låg 12 gårdar på ömse sidor om Vattholmavägen.

Gamla Uppsala var för övrigt kärnan i Uppsala öd, det komplex av gårdar i landet, som försörjde kungamakten. Enligt Snorre Sturlasson går Uppsala öd tillbaka på den donation som fruktbarhetsguden Frej ska ha gjort till templet i Gamla Uppsala.

Medeltidshistorikern Sigurd Rahmqvist menar att egendomen Uppsala öd, som betyder ”godset Uppsala”, har sitt ursprung i en jordegendom med rötter i den tid då kungshögarna byggdes för 1500 år sedan.

Men hur gammalt kan då namnet Storbyn vara? Kan det rentav gå tillbaka till den tid då centralplatsen var en levande verklighet?

Frågan går till ortnamnsforskaren Per Vikstrand:

- Storbyn får nog betraktas som ett närhorisontsnamn som brukats inom Gamla Uppsala för att skilja byn från Kungsgården och Prästgården. Jag tror inte det är så gammalt. Det används i samband med storskiftet 1773 så då fanns det, men annars verkar byn kallas för (Gamla) Uppsalabyn. Att namnet har bestämd form tyder också på relativt låg ålder.

- Det är dock högst sannolikt att man i språkbruket skilt boplatsen väster om Vattholmavägen från den vid kyrkan redan under järnåldern, kanske med olika namn, menar Per Vikstrand.