Robin Lucas

Vad sysslar du med?
Arkeologen Robin Lucas sitter i en stor grop.

Namn: Robin Lucas

Yrke: Arkeolog på Upplandsmuseet

Specialitet: Allmänpraktiserande! Den period som ligger mig närmast om hjärtat är dock yngre järnålder; det tidiga statsblivandet och spåren av de långväga kontakterna är fascinerande. Jag är också ganska intresserad av bronsålder, men det är en annan historia…

Varför blev du arkeolog?

- Tillfälligheter ledde mig in på arkeologin; jag kom ursprungligen till Uppsala för att plugga till lärare, och förmedling till allmänheten är fortfarande en av de aspekter med att jobba på museum jag uppskattar mest.

Vad undersökte du i Gamla Uppsala?

- Jag har mest undersökt gravar, huvudsakligen 2012 vid skolan, men även 2013 bakom den gamla brandstationen.

Under 2013 års säsong fick jag även min beskärda del av stolpfundament, mest uppe vid Fridhem. Ett antal boplatslämningar har avverkats, både i de centrala delarna och i norr, kring Samnan.

Värt att nämna är också lämningar av äldre vägar med välbevarade hjulspår.

Lista dina tre bästa minnen från utgrävningen i Gamla Uppsala!

- Jag hittade en större vapenkniv i en vikingatida grav; den var i tre delar som jag fann i olika delar av graven. När jag lyckades pussla ihop den och insåg att jag hade en stor sjuhumlans badass-kniv i händerna gick en rysning genom kroppen.

- Man fick en aha-upplevelse när vi insåg att vi hittat rester av uppbyggda gravbål, med tydligt staplade och oregelbundet förkolnade stockar.

- Grävningen av vattenfyllda stolpfundament vid Fridhem var tekniskt svår men kul. Den gjordes inte enklare av att vi i början grävde alltsammans utan maskinhjälp. Att för hand baxa upp 1-1,5 ton sten satte spår i rygg och knän (en del större stenar vägde uppåt 90 kilo styck!).

Vad gör du fram till dess att projektet avslutas 2017?

- Jag kommer ansvara för redovisningen och utvärderingen av gravarna. Ett jättejobb, men jäkligt kul.

Varför är arkeologi viktigt?

- Arkeologin stillar en del av vår kollektiva lust att veta var vi hör hemma, var vi kommer från.