Nya Gamla Uppsala

Här händer det saker
Grävmaskiner och lasbilar i ett jätteschakt.

Malin Lingh på Trafikverket är projektledare för det stora järnvägsbygget i Gamla Uppsala. Det är tack vare detta stora arbete som arkeologerna fått tillfälle att undersöka 70 000 kvadrat av fornlämningområdet.

Varför gör ni om järnvägen i Gamla Uppsala?

- Vi håller på att bygga bort de sista enkelspårssträckningarna mellan Uppsala och Gävle. I Gamla Uppsala rör det sig om en sträcka på 4 kilometer, norr och söder om denna är det redan dubbelspår. När flaskhalsarna är borta kommer det att vara dubbelspår längs hela Ostkustbanan sträckan Uppsala - Gävle.

I den känsliga miljön nära kungshögarna och kyrkan kommer spåret att läggas i tunnel. Hur går det med arbetet?

- Allt går enligt plan, och vi kommer att bli klara till 2017. Vi är nu färdiga med 30 meter av den 600 meter långa tunneln. Först spontar vi, vilket innebär att vi borrar ner rör och svetsar på plåtar som håller väggarna på plats. Sedan gräver vi bort jorden och spränger bort berget. När det är gjort gräver vi bort det vi sprängt. Efter det görs en bädd för tunneln, det vill säga att man packar till ytan. Sedan återstår det att bygga form för golvet och gjuta det, och sist av allt bygga form för väggar och tak och gjuta dessa.

Är det här ett stort jobb?

- Ja, det är det. Penningmässigt handlar det om drygt en miljard och en byggtid på 4 år.

Hur är det att jobba med arkeologer, är du van med det?

- Jag arbetar mest i Uppsalatrakten, och då är det ju alltid någon form av arkeologiskt arbete inblandat – men inte i den här omfattningen. Vi har fått lära oss någonting nytt av utgrävningen, jag tänker särskilt på stolpraden som kom fram. Det känns bra; å ena sidan gör vi ett ingrepp, å andra sidan får vi veta mer om historien.

Trafikverket kostar på både utgrävningen och en populärvetenskaplig bok om de nya arkeologiska rönen?

- Vi tycker att det är viktigt att det inte bara stannar vid en vetenskaplig rapport, utan att resultaten också får spridning. För några år sedan, i samband med utgrävningen av E4:an skrev Maja Hagerman sin bok ”Försvunnen värld” och det blev ju en jättesuccé.

Idag är det en järnvägsövergång precis intill högarna. Ofta blir man stående vid bommarna, när tågen rusar fram. Hur kommer det att se ut här 2017?

- Man kommer inte att märka järnvägen alls! Söder om tunnelmynningen kommer järnvägen att gå nedsänkt som i ett 4 meter djupt ”dike”. Om man står uppe på någon av kungshögarna kommer man kunna skönja ett bullerplank. När den nya järnvägen går i tunnel kommer det att bli en helt annan kontakt mellan kungshögarna och det övriga fornlämningsområdet, där arkeologerna grävt ut boplatsen, stolpmonumentet och gravfältet.  

En form byggs där tunneln ska gå fram.
Malin Lingh, Trafikverket.