Mia Englund

...om metallernas magi
Bild på arkeologen Mia Englund.

Namn: Mia Englund

Yrke: Arkeolog

Specialitet: Jag har specialiserat mig inom metallhantverk, särskilt järnframställning, smide och gjutning under förhistorisk tid. Jag har ingen egentlig favoritperiod, mestadels har jag jobbat med järnålderslämningar.

Varför är du arkeolog?

- Jag valde detta yrke för att det verkade så intressant och varierat i arbetsuppgifter. Före arkeologistudierna studerade jag kulturantropologi så jag hade redan fastnat för ämnet, mänskliga kulturer. Arkeologin ger ytterligare ett verktyg för att försöka förstå människor, främst genom den materiella kulturen.

Vad undersökte du i Gamla Uppsala?

Mitt fokus har varit att identifiera och undersöka lämningar efter metallhantverk, men jag har hunnit med en hel del annat också. Jag hade den stora turen att få undersöka flera av de spännande fundamentsgroparna till exempel.

Lista dina tre bästa minnen från utgrävningen i Gamla Uppsala!

- Vad gäller fynd så var det härligt att se de första fynden av glödskal glimma i sållet 2012. Jag hade tagit större delen av en fyllning från en yta med boplatslämningar, till det finmaskiga vattensållet vid gravfältet för att undersöka innehållet i jorden närmare. Mängden glödskal gjorde det troligt att det rörde sig om en kontext tillhörande en smedja.

- Ett annat minne är från registreringen av de degelfragment som framkom vid gravfältet 2012. Jag tyckte mig se något guldfärgat glimma till i ett av fragmenten. Vid stereoluppen blev gulddropparna i godset tydliga - och de fanns i flera deglar!

- Från fynd till avbaning: åter dessa fundamentsgropar! Det var rätt häftigt att schakta fram en sträcka av denna lämning och se dem träda fram med jämna mellanrum under Vattholmavägen.

Vad gör du fram till dess att projektet avslutas 2017?

- Jag kommer att arbeta med den arkeometallurgiska analysrapporten, exempelvis vad gäller fynd och strukturer.

Varför är arkeologi viktigt?

- Arkeologi är viktigt för att vi ska förstå riktigt långa tidsperspektiv och skeenden.