Märklig fyndplats

Del av våg.

Det här föremålet är en del av en balansvåg från vikingatiden. En gång hängde kedjor från öglorna, där vågskålar satt fast.

Föremålet hittades i en märklig svacka på gravfältet, alldeles intill Vattholmavägen vid gamla brandstationen.

- I svackan fanns flera kulturlager i sanden, där en hel del spännande fynd gjordes. Bland annat hittades en ovanlig betseldetalj och ett spänne med fastsittande tråd i nålen, säger arkeologen Malin Lucas.

Längst ner i den avlånga, grävda, svackan fanns en brandgrav, med brända ben från en vuxen individ och ett barn.

- Det verkar som att man hämtat sand här, kanske för att få material att bygga högar med på gravfältet. Då har man passat på att begrava de här personerna i botten – utan någon stensättning över. Det finns andra liknande begravningar i svackor på gravfältet, så graven är inte unik i Gamla Uppsala, säger Malin.

Kanske har vågen en gång använts av en handelsman i Gamla Uppsala? Visserligen använde sig vikingarna av silvermynt, men det var silvrets vikt som var det intressanta. Därför hittar man ofta sönderklippta mynt och smycken som vägts och sedan använts i byteshandeln. I ena vågskålen lade man viktlod, i den andra silvret.    

En våg, där två skålar hänger från kedjor.