Gamla Uppsalas ansikte

Fin filur funnen!
Figuren framifrån, man ser ögon, näsa och mun. Händerna är placerade på magen.

Vår konservator, Sophie Nyström på Acta, gjorde en rolig upptäckt när hon skulle undersöka en metallklump, som hittats på gravfältet öster om Vattholmavägen i Gamla Uppsala. Ingen kunde väl ana att klumpen skulle innehålla en liten statyett!

- Inledningsvis undersöktes ”klumpen” under mikroskop. Ytan täcktes av ett kompakt tjockt sotigt korrosionsskikt med inslag av gruskorn, lera och kolrester.  Då det inte fanns minsta antydan om vad som kunde tänkas dölja sig under korrosionskiktet togs en röntgenbild, berättar Sophie.

På röntgenbilden kunde Sophie se att det fanns något kompakt inuti, men det gick inte riktigt att se vad det förställde.

- Framprepareringen fortsatte med hjälp av pensel och skalpell under mikroskop och gradvis kunde man urskilja ett ansikte. Det kändes väldigt spännande och oväntat när jag insåg att det var en liten figur av kopparlegering, 12 millimeter hög med rester av förgyllning bitvis på ytan, säger Sophie.

Den som grävde upp klumpen med den lilla figuren var arkeologen Malin Lucas.

- Det är en fantastisk filur! Den hittades i samma grav som den lilla svanen i glasmosaik. I likhet med de andra gravarna var denna grav ganska förstörd, man kunde se djupa plogspår i jorden, säger Malin.

Dessutom hade gravgåvorna till stor del förstörts av hettan på bålet. Bland annat hittades flera silver- och bronssmältor.

- Några stora glasklumpar var förmodligen rester efter en glasbägare. I graven låg också små stift av järn som kan ha suttit på en rem. Utifrån glaspärlorna och kamfragmenten som påträffades kan vi datera graven till 660-750 e. Kr, det vill säga vendeltid, berättar Malin.

Vem den lilla figuren föreställer vet vi ännu inte. Det finns flera små metallstatyetter bevarade från järnåldern, till exempel föreställande Oden, Frej och Tor som känns igen tack vare sina attribut. Andra figurer är mer anonyma, som till exempel den hängde från Kymbo eller de tre figurinerna från Lunda.

Än har inte osteologerna gått igenom benmaterialet från graven där vår lilla figur hittades, först då kan vi säga om det är en man eller kvinna som begravts med så fina och dyra gravgåvor.

Figuren bakifrån.
En metallklump och en röntgenbild.