Djur i stolpmonumentet

Stolphål där en hästkäke sticker fram.

Osteologen Ola Magnell, en av projektets benexperter, har analyserat de djurben som påträffades i vårt magnifika stolpmonument.

- I ungefär hälften av de 165 stolphålen hittades ben, och i ungefär en tredjedel av dem har jag kunnat identifiera vilket djur det rör sig om, säger Ola.

Arkeologerna undersökte två delar av stolpmonumentet. Den ena sträckan låg söder om kungshögarna, den andra löpte i nord-sydlig riktning under dagens Vattholmavägen, några hundra meter öster och norr om högarna.

- Det intressanta är att innehållet skiljer sig åt mellan de båda raderna. I den södra hittades nästan uteslutande hästben, framför allt huvuddelar och tänder. I stolphålen under Vattholmavägen däremot hittades främst ben från nöt, på andra plats kom hästben, och sedan ben från svin och får, berättar Ola.

Från hästarna och svinen har i huvudsak bara kranierna påträffats. Det är ett fenomen man känner till från andra platser – till exempel från Frösö kyrka. Under altaret och koret har en vikingatida offerplats påträffats, där man hittat mängder av främst underkäkar från olika djur.

Vad är det då för speciellt med skallar?

- Skallar och underkäkar kan symboliskt representera djuret man offrat, resten har man ätit upp. Främst hittade vi de köttfattiga delarna från nötkreaturen, också det ett tecken på att man behöll de köttrika delarna till måltider, säger Ola.

Fast det faktum att man bara hittade delar av hästhuvuden och hästtänder i den södra stolpraden, behöver inte betyda att endast dessa delar en gång lades ner i stolphålen, vilket Ola är noga med att poängtera. Till exempel bevaras tänder bättre än andra delar av djuret.

- Bevarandeförhållandena för ben är dåliga i marken vid den södra stolpraden. Det är möjligt att man ursprungligen lagt ned andra delar av hästen, men att de förstörts i marken, menar Ola.

Ett av de mer spektakulära fynden i monumentet var en liten valp som lagts ned i ett stolphål. Av en annan hund, i ett annat stolphål, hittades bara delar.

- Av den andra hunden fanns bara underkäken, halskotor och ett armbågsben kvar, allt annat saknades. Den första halskotan var borta, vilket tillsammans med huggspår tyder på att hunden blivit styckad och sedan nedlagd i delar i stolphålet, berättar Ola.

Om hundarna och de andra djuren offrats i samband med att stolpraderna byggdes eller när de revs vet arkeologerna ännu inte – än är dateringarna inte klara.

- Det krävdes en stor arbetsinsats när stolpraderna byggdes. Kanske offrades delar av ett djur i varje stolphål, efter att man ätit en måltid i samband med bygget, spekulerar Ola Magnell.                  

Ola Magnell.
Svinkäke med betar.