Ytterligare 87 fundament

Yippee!!!
Presenningar täcker fundament av sten.

Arkeologen Robin Lucas går omkring med en GPS intill Vattholmavägen strax söder om Samnan och tar mätpunkter var tredje meter. På så sätt håller han på att skapa en 3D-bild av topografin på platsen.

- Jag kan se hur marken höjer och sänker sig och det är ett verktyg när man tolkar fornlämningarna. På så sätt kommer jag att kunna återskapa det ursprungliga landskapet, menar Robin.

Men tills Robin lyckats med detta konststycke är det mest intressanta vad som finns bakom honom, några hundra meter nordöst om kyrkan i Gamla Uppsala.

På en lång, lång rad ligger de: 87 nyupptäckta fundament av sten, som en gång kan ha hyst resta stolpar. De påträffades när Vattholmavägen, som löper i nord-sydlig riktning, bröts upp och man banat av området med maskin.

- På något ställe är raden bruten, för att man grävt diken i senare tid. Där kommer vi att tömma dikena med maskin för att se om det finns fundament kvar på botten, säger Robin.

På måndag börjar raden med fundament att undersökas.  

Arkeolog med GPS.