Var är våra fynd?

Konservator med en plexiglasbox fylld med fynd.

I tusentals år kan gamla föremål ligga i marken. Men när de väl grävs upp av arkeologer och registrerats är det brått att förvara dem rätt – annars faller de sönder och viktig information kan gå förlorad.

Karin Lindahl arbetar på Acta Konserveringscentrum AB, som ansvarar för konserveringen av de föremål som grävs fram i Gamla Uppsala. Arkeologerna har bland annat hittat flera hundra kilo ben, som kommer både från boplatserna och gravfältet.

- Ben ska torka långsamt annars kan de spricka sönder. När man tagit upp dem ur marken kan man ta bort den värsta jorden, sen får de ligga i plastburk i kylskåpet. Det gäller att bevaka benen när de ligger i kylskåpet, så att de inte möglar och så att torkning går sakta. Man får ha plastlocket lite på glänt och titta till dem, menar Karin.

Föremål av ben eller horn brukar torka i kylskåp i tre till fyra veckor, sedan är det dags för konservering. Då rengör man dem ytterligare, oftast under mikroskop. Konservatorn använder mjuka penslar, bambusticka eller bomullstopz, ibland fuktad med avjoniserat vatten eller etanol.

- Föremål som tenderar att falla sönder kanske behöver konsolideras, det vill säga impregneras med ett förstärkande medel.  Vissa föremålstyper, exempelvis benkammar, kan ha fallit sönder i många delar som slutligen limmas ihop, så att föremålet kan studeras och tolkas vidare, säger Karin.

Även föremål av järn, som knivar, pilspetsar och beslag, hamnar i kylskåpet före konservering.

- Järnföremål ska förvaras fuktigt i ett mörkt kylskåp, i en stängd plastpåse tillsammans med den jord som de legat i. Det är viktigt att järnet inte torkar ut före konserveringen, säger Karin.

Framför Karin Lindahl står en stor plexiglasbox, en så kallad torrbox, som innehåller gyllengula kulor som kallas ambragel. Det är ett torkmedel som skapar ett mycket torrt klimat inne i boxen. Här läggs alla fynd som är gjorda av metall, förutom järn, det vill säga föremål av tenn, bly, silver och koppar.

- Först får fynden torka ett par dagar i vanligt rumsklimat och sedan placeras de i torrboxen där de sedan förvaras ända tills de slutligen hamnar på museum, säger Karin.

På hyllorna inne i torrboxen står små askar med fyndnummer, med vitt silkespapper.

- Jag bäddar om fynden med syrafritt silkespapper så att de ska klara transporten till konserveringen. Speciellt ytskikten är ömtåliga och kan flagna av om föremålen inte packas väl.

Hur fynden sedan tas om hand på Acta Konserveringscentrum, kommer vi att berätta om i ett kommande inlägg här på hemsidan!        

Tre bilder på kammar, från fragment till hel kam.