Vad har stått här?

Ett av fundamenten i profil, stenar ligger i en ring.

Precis invid ån Samnan, någon kilometer norr om kyrkan i Gamla Uppsala, har arkeologerna hittat en linje med nio stenfundament som i skrivande stund undersöks noggrant. Nu ställer sig alla frågan vad som en gång stått där.

Fundamenten består av nedgrävningar, ungefär en meter djupa och omkring en halvmeter bred breda. De är utplacerade med ungefär fem meters mellanrum och löper i nord-sydlig riktning, det vill säga i samma väderstreck som den andra raden av stenfundament som också utforskas nu.

Groparna, som med tiden blivit jordfyllda, är skodda med stora stenar. De som byggde dessa stenfundament har lagt ner stor möda på att hitta lämpliga stenar, forsla dem till platsen och gräva djupa hål i marken.

Men vad har en gång stått där? Är det höga träpålar? Eller möjligtvis stora resta stenar? Meningarna går isär, än har inte arkeologerna svaret. Men det stenfundament som arkeologen Malin Lucas nu håller på att gräva kan ge en ledtråd.

- Det är egentligen för tidigt att säga, för jag har inte undersökt fundamentet klart än, men i gropens fyllning finns en mörkfärgning med skarpa kanter. Det ser inte ut som spår efter en trästolpe, snarare är det en sten med kantiga sidor som stått där, säger Malin.

Man kan föreställa sig hur denna stenbumling sedan blivit vält eller bortflyttad, och därefter har gropen fyllts med jord som format sig efter tomrummet.

Den fortsatta undersökningen ger förhoppningsvis fler upplysningar om vad som kan ha stått i stenfundamenten – och också helst ge svar på frågan vad de fyllt för funktion.