Två stolpar daterade!

En träexpert inspekterar en liggande trästolpe.

Minns du resterna efter de två trästolpar som påträffades i somras? Den ena stolpen stod en gång i den fundamentsrad som ligger invid GUSK-ladan, den andra i ett fundament strax söder om Samnan. Nu har vi äntligen fått kol-fjorton-dateringar på dessa!

- Det är verkligen jättespännande! Den trästolpe som hittades vid GUSK-ladan är fälld 340 – 540 e. Kr, den som grävdes ut vid Samnan är från perioden 420-560 e. Kr. Båda stolparna är således från folkvandringstid, säger projektledaren Lena Beronius Jörpeland.

Träexperten Ulf Strucke, har gjort en bedömning av trästolparna.

- De kommer båda från en snabbväxande rakvuxen fura, alltså tall. Båda stolparna förefaller ha kluvits på mitten. Splinten, det vill säga de yttre årsringarna, har nödtorftigt huggits bort och barken saknades på bägge preparaten, berättar Lena.

Arkeologerna hoppades att man även skulle kunna göra dendroanalys på trästolparna, en dateringsmetod som görs med hjälp av trädets årsringar. Då hade man kunnat få reda på exakt vilket årtal som trädet huggits ner. Men tyvärr var trästolparna inte tillräckligt välbevarade.

Men än är hoppet inte ute för att få en mer exakt datering av de märkliga fundamenten.

- Glädjande nog har ytterligare två preparat kunnat tas tillvara, möjligen kan det ena dateras med dendroanalys om vi har tur. Den stocken har haft en diameter på uppemot 60-70 cm. Mer exakt information kommer vi att få från dendrolabbet i Lund, säger Lena.

Inom kort kommer vi att ge en presskonferens om de fundamentsrader som påträffats – mer information och tolkningar kommer då!      

Trästolpe sticker upp i en grop.