Tungt att vara stenrik

Två arkeologer väger sten på en våg.

Som tidigare rapporterats har arkeologerna kämpat med att gräva ut de 17 stenfundament som legat gömda under Vattholmavägen, alldeles intill GUSK-ladan.

Då de anlades (när vet vi inte ännu) på en rak linje som löper i nordsydlig riktning, grävdes inte bara en meter djupa gropar i marken, med en diameter av cirka 1,5 meter. Man skickade uppenbarligen ut folk för att leta efter stenar som sedan stöttade upp antingen höga trästolpar eller resta stenar i fundamenten.

En som hjälpt till att utforska fundamenten är praktikanten Julien Chevalier. Han kommer från Bretagne, ett ställe där man handskats med sten ända sedan forntiden. Julien fick ett riktigt hedersuppdrag under sin tid i Gamla Uppsala, nämligen att väga stenarna från groparna. I en hittades 280 stycken!

- I en grop låg det hela 1418 kilo sten, i en annan "bara" 582 kg. Det som egentligen intresserar mig är den mänskliga aspekten av det hela, hur man mobiliserat folk och förmodligen närliggande bygder för detta omfattande projekt att göra fundamenten. Hur man organiserat logistiken och hur stor kapitalinvesteringen varit. När vi är färdiga kan vi presentera konkreta siffror: hur många kubik man behövt gräva, hur många ton sten man behövt samla ihop och hur mycket skog man behövt avverka. Det hela avspeglar förstås ett rätt så intrikat samhälle, säger arkeologen Anton Seiler. 

Två arkeologer invid ett utgrävt fundament.