Okänt monument upptäckt

Rad av trästolpar

Du som har följt hemsidan har ju läst en del om de fundament som vi hittat – en del har till och med innehållit trärester från stolparna som en gång stått i dem.

Äntligen är raderna med fundament färdigundersökta och först nu förstår vi vilken otrolig omfattning de haft!

Det är helt enkelt resterna efter storskaligt och hittills okänt monument från 400 - 500-talen e. Kr som arkeologerna har grävt fram.

Bara ett par hundra meter från de rikskända kungshögarna, i ett av de mest betydelsefulla områdena under svensk järnålder, har två långa rader med höga trästolpar stått.

Den ena raden är närmare en kilometer lång med sina 144 stolpar – den låg dold under Vattholmavägen - se kartan här nedanför.

Den andra raden är minst 500 meter lång och löpte några hundra meter söder om kungshögarna, och fortsatte sedan utmed högåsen.

- Det här är ett extraordinärt monument. Det kan vara en territoriell markering men också en religiös avgränsning. Vi vet att Gamla Uppsala var centrum i den förkristna kulten. Vi tror att trästolparna har varit höga, kanske uppemot åtta till tio meter. De har synts från långt håll och har möjligen flankerat en väg in mot Gamla Uppsala, säger projektledaren Lena Beronius-Jörpeland.

Det som finns kvar av dessa höga stolpar idag, är mycket stora och djupa gropar med kraftig stenskoning. I några av dem har rester efter trästolpen påträffats och i flera av dem har djurben upptäckts, vilket tyder på att man offrat delar av hästar, kor och svin. I en grop hittades skelettet efter en hundvalp.

- Vi känner till ytterst få liknande fornlämningar i Skandinavien. Av dem är dessa rader de mest omfångsrika, menar Lena.

Gamla Uppsala är sedan länge känt för sina imponerande kungshögar från årtiondena runt år 600 e. Kr. Platsen var en centralplats och hade viktiga funktioner inom religion, rättskipning, handel och hantverk under järnåldern.

Den nya upptäckten ger verkligen en ny och spännande dimension till Gamla Uppsala!

En rad med fundament.
Ena raden med stolpar har gått i nordsydlig riktning, den andra går i rätvinkel mot högåsen.