Offerlamm

Nya spår efter kult
Stenar och benbitar i en härd.

”Kan det vara en liten grav”? Ja, så funderade arkeologen Anton Seiler när han undersökte en mörkfärgning, ungefär en halvmeter i diameter, alldeles intill Groaplan vid Vattholmavägen.

Visst låg det brända ben här, men snart ändrade han sig. Mörkfärgningen var rester efter en härd och måste vara spår efter forntida kult.

- Jag vattensållade jorden och märkte att det bara var djurben. Vår osteolog, Ola Magnell kunde se att benen tillhört ett lamm. Men det var inga matrester, utan hela kroppen hade bränts hårt, benen var helt fragmentariska, säger Anton.

Lammet påträffades under ett lager som genom fynd av kammar blivit daterat till vikingatid (cirka 800-1050 e. Kr).

- Området där härden låg ligger på en boplats där vi hittat flera kultiska inslag, till exempel fem amulettringar, säger Anton.

Bara fem meter från härden hittades också en stor nyckel i höstas, som kan ha gått till ett speciellt hus, kanske en hallbyggnad.

Sedan tidigare har arkeologerna också hittat offrade föremål i byggnader, som till exempel djurben och malstenar. Även fynd av flera torshammare har gjorts i närheten.

- Det brända lammet är ännu ett tecken på vardagskult här i Gamla Uppsala, menar Anton Seiler.