Medeltida spår

Arkeologer som undersöker marken vid Storgården.

Nu får arkeologerna chans att utforska Gamla Uppsalas medeltid!

Ett stråk av kablar gjorde att man inte kunde undersöka hela området vid Sivs väg förra året. Men nu är de bortplockade och arkeologerna har satt i gång att undersöka lämningarna på platsen.

Det var i det här området som man fann ett hundratal hus förra året. Och till arkeologernas glädje verkar det finnas ett ganska ostört medeltida kulturlager här.

Vad har ni hittat här?

- Det finns tegel nästan ända ned till botten, så kulturlagren är från 1200-talet till 1500-talet.  I ett lager ovanför fann vi flera mynt från 1600-talet. Vi är inte så bortskämda med så här pass välbevarade medeltida lager, de vi undersökte förra året var mer störda. Över huvud taget är alla lämningar som kan belysa Gamla Uppsalas tämligen okända medeltid välkomna, menar arkeologen Anton Seiler.

På de ställen där lagren är omrörda kan man hitta äldre föremål bland de medeltida. Till exempel var det här som den vikingatida skräckinjagande masken påträffades härom veckan. Inte långt därifrån hittades en blå glaspärla.

- Ett försilvrat beslag som kan ha suttit på ett finare skrin har vi också funnit, paralleller till detta finns på Birka, säger Anton.

Bland de märkligare föremålen hör ett koben.

- Det är ett jättekonstigt mellanfotsben från ko. Genom benet går en ten av järn, avslutad vid ena änden av en knopp, vid den andra av en vinkelformad, avbruten del. Kan det vara en nyckel eller ett redskap? Benet sitter förvånansvärt bra i handen och kan mycket väl ha fungerat som skaft.

Men mest gläder sig Anton åt allt avfall…

- Vi har hittat flera hinkar med djurben i något som verkar vara ett avfallslager. Avfall är det bästa som finns! Det avslöjar det bakomliggande samhället och den materiella kulturen – vad man hade för föremål, hur boskapsbeståndet såg ut och vad man åt.

Avfall kan man även hitta i gamla övergivna brunnar, och det hoppas arkeologerna finna här. Nu börjar nämligen stora mörka fläckar framträda under lagret.

- I brunnar kan man hitta insekter och pollen som visar hur vegetationen såg ut här under forntiden. Träföremål bevaras också bra i den syrefria miljön. När brunnarna sedan övergavs kastade man soporna i dem, så de har stort informationsvärde, säger Anton Seiler.  

Koben som ser greppvänligt ut.
Ben som ligger i ett schakt.