Kruka och knackstenar

Fynd i fundamenten
Arkeolog som håller fram en rund sten.

I år kommer vi att undersöka inte mindre än tre stycken förbryllande fundamentrader i Gamla Uppsala. En finns söder om högarna, en annan invid GUSK-ladan och en tredje söder om ån Samnan.

I veckan som gick blev arkeologerna klara med den nordligaste, den vid Samnan.

Här låg nio stenfundament på rad, i nord-sydlig riktning, och visst hoppades arkeologerna på att göra fynd i groparna. Och några blev det!

- I mitt stenfundament hittade jag knackstenar som använts för att bearbeta föremål, säger Elin Säll och räcker fram två lena stenar som passar bra att greppa.

Trots att de är små och ser oansenliga ut, så var de inte svåra att upptäcka.

- I fyllningen låg skörbränd sten, alltså sten som blivit påverkad av eld eller upphettning. Men så låg det två stycken i gropen som såg annorlunda ut, de var inte slipade, men bearbetade så att de fått en viss form, berättar Elin.

Knackstenar har använts från stenåldern och framåt, bland annat för att krossa eller forma föremål.

- Det är det bästa verktyg man kan ha, om man inte har något annat att tillgå, menar Elin.

Även Malin Lucas stötte på ett fynd i sitt fundament.

- Jag hittade en krossad kruka ungefär 50 centimeter ner i fyllningen. Det är ett grovt gods, förmodligen vardagskeramik, som ställts ner i samband med att fundamentet byggdes, säger Malin.  

Det stenfundament som låg längst i norr blev något av en överraskning. Alla andra fundament har ju varit stenskodda med lager av stora stenar. Men här fanns inga stenar alls.

- Den låg på samma avstånd som de andra, hade samma djup och samma fyllning. Den såg med andra ord ut precis som de andra men innehöll ingen sten, säger arkeologen Malin Lucas.

Nu har arkeologerna lämnat denna stenrad bakom sig - men bara tillfälligt. Förmodligen fortsätter fundamenten söderut och inom kort är de tillbaka för att undersöka detta.

Frågan är om stenraden fortsätter även norr om Samnan. Senare i sommar kommer arkeologerna att få svar när de tar upp nya ytor intill Vattholmavägen.  

Arkeolog sitter vid fundament med stenar.