Historien bakom vår nya logga

Gäckande fågel
Svan gjord i glasmosaik.

I kanske 1300 år övervintrade den lilla fågeln i en grav i Gamla Uppsala. Men så, under förundersökningen, hittades den på gravfältet intill den gamla brandstationen. Av halsen att döma är det en svan, gjord i mosaikteknik i vitt, blått, rött och gult glas.

Men var hör fågeln egentligen hemma?

- Att vi inte vet så mycket om den i nuläget understryker dess speciella karaktär. Antagligen måste man fråga runt en hel del i New York, Berlin och så vidare för att hitta en riktig specialist. På British Museum har bilderna visats men jag har inte funnit något riktigt bra tips. Jag ska fortsätta att fråga mina gamla kontakter i världen, säger arkeologen John Ljungkvist som forskar om Gamla Uppsala.

När och var är fågeln tillverkad?

- Den låg i en grav från vendeltid, ungefär 700 e. Kr, en tid då mosaiktekniken blir vanlig bland pärlor. Vi har mycket få, nästan inga, mediterrana eller orientaliska specialprylar jämfört med tidig vendeltid och vikingatid. I nuläget tror jag det är något från Medelhavsområdet. Det är inte omöjligt att det kan handla om norra Italien och dess bysantinska påverkan, menar John.  

John har dock upptäckt en möjlig släkting till fågeln.

- Ett annat intressant fynd är påträffat i en samtida grav från Löta i Bettna socken. Här finns två påsyningsbeslag i kopparlegering som också är svanar. Det är de mest eleganta fåglar jag sett, de är gjorda i sen stil II, och har till och med haft emalj eller granater infattade. De var nog nästan unika för sin tid i Sverige. Det vore ytterst spekulativt att tro att svanen från Gamla Uppsala är inspirationskälla till dessa. Å andra sidan är det en konstig slump att enda svanfynden från järnåldern är från samma tid, menar John.

Om svanen är från Medelhavsområdet är den i gott sällskap med några andra intressanta fynd.

- De enda svenska forntida fynden av kaméer och gemmer från Medelhavsområdet är hittade i Gamla Uppsala-trakten. De är gjorda i halvädelsten men är besläktade såtillvida att de är exotiska importer av figurmotiv. Fem kaméer har hittats i Västhögen från tidig vendeltid och en gem som föreställer två människofigurer dök på 1960-talet upp i en grav från Gränby i Ärentuna, ungefär sju kilometer från Gamla Uppsala, berättar John Ljungkvist.

Glasmosaik-svanen har rönt stor uppmärksamhet och pryder bland annat omslaget av senaste numret av Populär Arkeologi. Nu är den också, i stiliserad form, logga för den arkeologiska undersökningen i Gamla Uppsala. Den som har bearbetat den så fint i detta syfte är Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild.

En liten svan i metall.
Logga med svan.