Glad vägfinnare

Två parallella mörkfärgningar som utgör hjulspår.

En väg har upptäckts parallellt med den rad av fundament som hittades när Vattholmavägen bröts upp.

- Man ser tydliga hjulspår och en stenpackning som använts för att förstärka vägen, säger arkeologen Ann Lindkvist.

Vägen löper i nord-sydlig riktning, precis under Vattholmavägens sträckning.

Hur gammal vägen kan vara är ännu inte klart, arkeologerna håller fortfarande på att undersöka den.

- Vi har funnit ganska mycket järn ställvis, till exempel hästskosöm och en järnbrodd. Hästskor kan ge en bra datering, men den vi har hittat är tyvärr fragmentarisk.  Att vi har hittat ben här och var i vägen kan tyda på en lite äldre datering. Kanske man kan säga att vägen som yngst är från medeltiden. Den finns med på de äldsta kartorna över området, som är från 1600-talet, säger Ann.      

Arkeolog invid hjulspår.