Gåtans lösning?

Trästolpe stod i fundamentet
En trästolpe i en stensatt grop.

Äntligen har det blivit ett genombrott beträffande fundamentsraden vid GUSK-ladan! Nu vet vi vad som stått i groparna - åtminstone i en av dem!

Fundamentsraderna i Gamla Uppsala har ju minst sagt förundrat arkeologerna. Vid ån Samnan har man funnit nio fundament, intill GUSK-ladan 17 stycken och i dagarna har arkeologerna satt spadarna i marken för att undersöka de fundament som finns söder om högarna.

Vad har stenfundamenten använts till? Och vad har egentligen stått i dem? Är det trästolpar eller stora stenbumlingar?

Tidigare har man funnit lite trärester i ett av fundamenten men för arkeologen Olle Heimer blev det jackpot.

- I mitt stenfundament syntes först lite träfnas, som ett träpulver. Men ju mer jag grävde desto mer fick jag fram av en bevarad trästolpe. Det var jättehäftigt! Nu vet vi att det stått en stolpe här och inte en rest sten som vi spekulerat i tidigare. Om stolpen stått i fundamentet från början har vi en fantastisk möjlighet att datera anläggningen, berättar Olle.

Trästolpen togs upp i preparat, vilket innebär att Olle grävde fram den, plastade in den och sedan lade den i en hink stöttad av sand. Sedan kördes den in till träexperten Ulf Strucke.

Det är osäkert om trästolpen är så pass välbevarad att man kan datera den med hjälp av årsringarna, så kallad dendrokronologi. Om det skulle vara möjligt får vi veta precis vilket år trädet höggs ner.

- I annat fall gör man kol-fjorton-analys för att få reda på åldern, men den metoden är inte lika exakt. Det ska också bli spännande att se vilket träslag man använt, menar Olle.

Det här fundamentsfyndet är inte det enda som Olle Heimer gjort.

- I ett annat fundament vid GUSK-ladan hittade jag två malstenar, så kallade underliggare, som låg bredvid varandra, berättar Olle.

Underliggare är den nedre delen av en handkvarn av sten. På den lade man sädeskorn och med hjälp av en annan sten, ”löpare”, maldes de till mjöl.

Kan det vara så att malstenarna har lagts ner i fundamentet som offer till gudarna?

- Det kan vara så, men det kan också vara en slump att de hamnat här. Alldeles intill fundamentsraden, väster om Vattholmavägen, undersökte vi en bebyggelse från yngre järnålder förra säsongen – bland annat två smedjor. Malstenarna kan komma från den boplatsen, menar Olle.  

Två arkeologer gräver fram en trästolpe.
Arkeolog sitter vid trästolpe i grop.