Fynd i fundamenten

Arkeolog sitter vid stora stenar med skärslev i handen.

Kommer det att dyka upp något fynd i fundamenten eller inte? Spänningen är stor när arkeologerna undersöker dessa märkliga anläggningar. Hittills har man bland annat hittat en hundvalp, hästtänder och malstenar.

Än så länge har ett 70-tal stenfundament upptäckts, både söder om högarna och under Vattholmavägen. Troligtvis har det stått trästolpar i dem. Nu håller arkeologerna på att undersöka ett tiotal av dessa, som löper i nordsydlig riktning, strax sydost om GUSK-ladan.

Anneli Sundkvist stötte på en deponering, eller ett offer, just när hon skulle börja undersöka ett fundament som legat dolt under Vattholmavägen.

- Först hittade jag ett hästbäcken överst i gropen där stolpen en gång stått. Antingen har man deponerat bäckenet när stolpen drogs upp, som en stängningsritual, eller så har man lagt ned det intill trästolpen när fundamentet byggdes. En liten bit längre ner fann jag en hästtand, och strax under den en hästkäke, berättar Anneli.

En bit bort undersöker Jonas Wikborg ett annat fundament. Än så länge har han inte gjort något fynd, men i ett som han grävde tidigare fann han en bit av en degel som kan vara från folkvandringstid/vendeltid.

- Degelfragmentet hittades i den sandiga fyllningen i kanten på fundamentsgropen, bland de stora skoningsstenarna. Degeln kan ha legat på den forntida markytan och sedan råkat följa med ner i fundamentet, tror Jonas.

Själva degeln är en så kallad ”fågel”, en sluten degel.

- Utsidan var smält, eftersom den utsatts för hög temperatur, den ser lite glasartad ut, säger arkeologen Mia Englund som specialiserat sig på forntida metallhantverk.

Ungefär tio meter söderut, i ett annat fundament, har Ann Lindkvist hittat ytterligare ett degelfragment. Kanske är det spår av ett närbeläget gjuteri som arkeologerna hittat.

Det fundament som Ann håller på att undersöka just nu är än så länge fyndtomt. Men tidigare i somras undersökte hon ett med ett märkligt fyndinnehåll.

- Det var en mörkfärgning i toppen, som visade sig vara en skålformad nedgrävning där det låg obrända djurben i varierande storlek. Varje fundament är ett litet mysterium att lösa, menar Ann.    

Hästbäcken på jord.
Arkeolog intill ett fundament.