Fortsättning följer

Arkeolog sitter vid stenpackning och pekar på hästtänder.

Gamla Uppsala ser inte ut som förr – Vattholmavägen har fått en ny sträckning och ringlar sig fram utmed utgrävningsytan. Allt för att arkeologerna ska få se vad som finns under denna genomfartsled.

Just nu undersöks en långsmal sträcka ungefär där Disavägen möter Vattholmavägen. I södra delen av området har en stenpackning innehållande hästtänder just upptäckts. Det är en fortsättning på den stensättning som man började undersöka för en månad sedan, som ligger tio meter norrut.

Det ska bli intressant att se hur lång stenpackningen sträcker sig och om det faktiskt kan vara ett harg med offrade djurskallar, som det spekulerats i tidigare. I närheten har man hittat både ett bränt lamm och amulettringar, så det är inte otroligt att anläggningen kan ha med den forntida kulten att göra.

Ytterligare några meter norrut har arkeologerna nu börjat ta sig an flera stenfundament där det troligtvis har stått trästolpar. Det är fortsättningen på den rad med ett 20-tal fundament som undersöktes tidigare i somras intill GUSK-ladan.

- Nu kommer vi att undersöka 10 stycken till, säger arkeologen Jonas Wikborg.

Vi får se om någon av dessa kan hysa kultiska inslag, i några av de fundament som grävts ut tidigare har man hittat både hästtänder, malstenar och en liten valp.       

Arkeologer framför anläggningar.
Arkeolog invid stenar som sticker upp ur marken.