Ett till runbleck!

Runbleck med otydliga runor.

Nu har runexperten Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet tagit sig en titt på ytterligare ett av de runbleck som hittats på boplatsområdet i Gamla Uppsala.

Vad har du kunnat läsa?

- Allt får jag inte ut, eftersom det sitter jord kvar på båda sidor i den ena änden, men jag är rätt klar över inskriftens karaktär. Varje sida upptas av cirka åtta tecken och av det jag har kunnat urskilja verkar den bara bestå av fyra olika tecken som upprepas i ungefär samman ordning. Två av tecknen är h och o. De två återstående utgörs av typer som man ibland möter bland lönnrunor och i pseudoinskrifter. Att tecknen kommer i ungefär samma ordning kan tyda på att det finns en bestämd tanke bakom ristningen, men jag vågar inte föreslå någon tolkning av runsekvenserna.

Du har sett o och h-runor - vilken innebörd hade just de?

- Eftersom det är samma fyra runor som upprepas i ungefär samma ordning på blecket så är de nog inte valda av en slump. Jag vet dock inte om man ska räkna med ett meningsfullt ord eller om detta var de fyra runtecken som ristaren behärskade. Två av tecken är snarast ett slags lönnrunor eller extra dekorativa former och vi vet inte vilket ljudvärde de eventuellt kan tänkas ha. h-runan hade under vikingatiden namnet hagall 'hagel' och o-runan áss/óss 'asagud', men jag tror inte att man ska räkna med att det är dessa begrepp som ristaren här velat uttrycka. Jag lutar nog snarare mer åt ett riktigt ord eller att ristaren har haft en mycket begränsad repertoar.

Hur gammalt är runblecket?

- Utifrån formen på o-runan skulle jag snarare gissa på vikingatid än medeltid, men jag vill nog helst vänta på den arkeologiska dateringen.

Är runbleck vanliga?

- Man har nog hittat ett 50-tal runbleck i Sverige. De vikingatida brukar vara av koppar eller brons och de medeltida av bly. I Uppland är blybleck mycket ovanliga, de enda kända exemplen är från Helgeandsholmen i Stockholm och kvarteret Disa i Uppsala, så i det här området kan även runbleck av koppar vara medeltida.

Hur användes de?

- Blecken hade nog lite olika syften, men de användes förmodligen mest som olika typer av skyddsamuletter. Att de kunde vara avsedda att skydda mot sjukdomar framgår av några texter, men också mot onda makter. I ett fall handlar det om besvärjelser mot gengångare, berättar Magnus Källström.

Vi återkommer till runblecket i vår, när det konserverats. Då kanske Magnus kan säga lite mer om det!      

Röntgenbild av runbleck.