Det travar på

Ännu fler hästar...
Jordhögar och arkeologer som arbetar.

Äntligen klara! I stekande sol och hällande regn har arkeologerna kämpat på i den styva leran några hundra meter söder om Uppsala högar. Men nu är de 21 stenfundamenten färdigundersökta.

Fundamenten var placerade på rak linje i nordvästlig-sydostlig riktning, med ungefär fem meters mellanrum. De var gediget byggda, men hur mycket sten som gått åt till varje varierade.

- Vi vägde stenarna i sex av dem, det var mellan 290 kilo och 1040 kilo i varje, säger arkeologen Jonas Wikborg.

Tidigare grubblades det över om det stått stora stenbumlingar i fundamenten eller trästolpar – men nu är man säker på att det är det sistnämnda.

När man undersöker forntida hus kan man se att de takbärande trästolparna bytts ut när de blivit gamla och murkna – men så var inte fallet här.

- Frågan är under hur lång tid stolparna stått här, det finns inga tecken på att de blivit omstolpade, menar Jonas.

Något överraskande har hästtänder och hästkäkar påträffats i ungefär hälften av fundamenten.

I ett av dem låg en stor sten som ett lock över mittfyllningen, där stolpen stått.

- I kanten av stenen stack tänder ut och under stenen upptäckte jag rester efter en hästkäke. Jag tror att man lagt dit käken och sedan lagt ”locket på”. Men det är jättesvårt att veta, säger arkeologen Ann Lindkvist.

Raden av stolpar är väldigt speciell, men vad den använts till är ännu oklart. Hästtänder har skickats till labb för kol-fjorton-analys, efter sommaren får vi reda på resultatet.

Den hästtand som hittades i ett av fundamenten vid förundersökningen är dock daterad till vendeltid (550-800 e. Kr), samma sak gäller de härdar som påträffats intill.                  

Ett fundament från ovan, med en hästkäke.