Bedårande!

En ärgad miniatyrhäst av brons.

Det är svårt att ta ögonen ifrån den söta lilla bronshäst som hittats i ett kulturlager, strax söder om de fundament vid GUSK-ladan som utforskas just nu.

- Hästfigurer som den här finns under vendel- och vikingatid. Jag är osäker på hur den här ska dateras än. Formen i sig är ingen tydlig indikation. Har vi tur så avslöjas ornamentik vid konserveringen, säger arkeologen Anneli Sundkvist som skrivit sin avhandling om just hästar.

Hur vanliga är sådana här små miniatyrhästar?

- Det finns en hel del, men det är generellt inte ett vanligt föremål. På Birka har man hittat två stycken med ryttare. I en båtgrav i Valsgärde är en annan påträffad, det är den som blivit SAU:s logga. Man har också hittat en i Ultuna, för att nu nämna några. Alla dessa är från 700- till 800-tal. Utanför Sverige minns jag på rak arm två från danska Ribe och en jättefin från norska Kaupang, men det finns många fler. Ryttare är inte så vanligt, men en del hästar har sadel och träns, menar Anneli.

Hur har man burit den lilla hästen från Gamla Uppsala?

Det finns inga tecken på hur den suttit fast. Sådana här små hästar kan ha fungerat som spännen, som till exempel den som man hittade i Valsgärde. Den från Ultuna var först spänne men hade sedan gjorts om till hänge.

Vad symboliserade hästen?

- Hästen är en oerhört viktig symbol och det viktigaste djuret i kulten under hela järnåldern. Allt tyder på att häst var den viktigaste offermåltiden och det är sannolikt anledningen till att vi fortfarande har så svårt att äta häst i Skandinavien - för tidiga kristna var det en hednisk handling. Att man åt hästar och värderade dem väldigt högt är inte motsägelsefullt, även om det kan tyckas så för oss idag.

Hur beskrivs hästarna i de fornnordiska texterna?

- Det vimlar av dem där! De finns både i människornas och gudarnas värd. Om de små hästarna som vår föreställer någon speciell häst är svårt att säga. Den enda häst man säkert kan känna igen är Odens Sleipner som hade åtta ben. Han finns på en gotländsk bildsten från Ardre socken. Men vår häst har inte åtta ben och bör därför inte vara Sleipner. Sleipner sprang genom luften, men han är inte ensam om att "flyga". Valkyrian Gnå hade en häst som hette Hovarpne och även om honom sägs det att han sprang igenom luften.

Tror du att även kvinnor red under forntiden?

- För att knyta an till Gnå så är hon ett exempel på att det inte var osannolikt att tänka sig att kvinnor red under vikingatiden. Valkyriorna var ju Odens och Frejas tjänarinnor och de red för att hämta de döda på slagfältet. På Island, där ridning ibland var det enda sättet att ta sig fram landvägen, förutom att gå, nämns i flera sagor att "vanliga" kvinnor kom ridande. I de skandinaviska länderna verkar det varit mer ovanligt. Där avbildas kvinnor istället åkande i vagn. På flera avbildningar kör kvinnor häst. Om "vår" häst har burits av en man eller kvinna går inte att säga, menar Anneli Sundkvist.