Vikingatida strykjärn hittat!

Glasklump som är resterna av strykjärn.

Vikingarna gillade linnekläder, men som alla vet så skrynklar sig tyget lätt. Då gällde det att ha en glättsten i sin ägo, det vill säg ett forntida strykjärn.

Dessa kunde vara gjorda av massivt glas, men hade man turen att hitta en rund sten så fungerade det också.

Linnetyget kunde placeras på ett dåtida strykbräde, ett så kallat glättbräde, som ibland var tillverkade av valben. Sedan gällde det att snabbt gnida glättstenen mot tyget så att det blev slätt och glansigt.

Nu har arkeologerna hittat en glättsten av glas på boplatsen intill Storgården, åtminstone en trasig sådan.

- Glättstenen är ytterligare ett tecken på att Gamla Uppsala inte är en vanlig plats! De påträffas sällan på landsbygden, några fyndorter i Uppland är Birka, Sigtuna, Vendel och storgården Hjulsta utanför Stockholm, säger arkeologen Anton Seiler.

Glättstenen hittades under den lekplats som tidigare låg intill Storgården. Där pågår just nu säsongens sista schaktning.

- Här har vi hittat husgrunder och källare från 1700- och 1800-talet, flera av dem känner vi till eftersom byggnaderna finns med på äldre kartor. Vi undersöker också förhistoriska och medeltida lämningar i form av lager och många stolphål. Förmodligen är det yngre järnålder och medeltid som dominerar, men från förundersökningen vet vi att det även finns bronsålder som spökar i bakgrunden, berättar Anton.      

Rund svart glasklump.
Arkeologer på utgrävningsplats.