Skrytbygge

Hus för höjdare.
En akvarell föreställande hus med överbyggnad.

På boplatsen söder om Storgården har arkeologerna hittat spåren efter ett ovanligt hus från vikingatid – tidig medeltid.

En del av stolphålen har varit mycket kraftiga, vilket tyder på att det varit högt, möjligen har det haft en svalgång eller utskjutande tak på ena sidan.

- Det har varit en pampig byggnad! Byggnaden var ungefär 25 meter lång och sju meter bred. I södra kortänden har det stått kraftiga stolpar som tyder på någon form av överbyggnad – kanske kan det vara en tornliknande del, menar arkeologen Anton Seiler.  

Den förmodade höjden gjorde nog ett mäktigt intryck.

- Kom man farandes söderifrån gick det inte att undgå att se den imponerande byggnaden. Och förmodligen var det precis det syfte som initiativtagarna till bygget hade, att imponera på förbipasserande och på omgivningen i stort. Med ett skrytbygge på tomten kunde man signalera att man hade gott om resurser, ett mindre subtilt sätt att hävda sin ställning i det dåtida samhället. Mönstret finns ju kvar än i våra dagar, säger arkeologen Anton Seiler och skrattar.

Man kan se att huset blivit omstolpat, det vill säga att man bytt ut de takbärande stolparna flera gånger.

- En sådan här stor byggnad var en stor investering och då kostade man på den underhåll. Av fynden att döma byggdes den någon gång under vikingatiden och den stod kvar ända fram till 1100-talet, alltså åtminstone 100 år, troligen betydligt längre.  

Anton menar att det inte rör sig om en vanlig bostad.

- Det är lite hallkänsla över byggnaden. Liknande konstruktioner, alltså hus med en betydligt högre del, har arkeologerna tidigare sett i Barksta utanför Köping och på närmare håll i Björkgärdet i Rasbo.

- Varje gång har det rört sig om speciella miljöer, stora gårdar med fördelaktiga lägen vad gäller kommunikationer och exponering. Att ett sådant här hus nu dyker upp i Gamla Uppsala är egentligen ingenting förvånansvärt, men man blir givetvis inte mindre glad för det säger Anton.

 

Bild av huset från utgrävningen.