Skrovmål från offerlunden?

Gnagmärken på människoben.
Lårbensfragmentet med gnagmärken placerat intill ett helt lårben.

På boplatsen söder om Storgården har arkeologerna hittat fragment av ett lårben från människa, som uppenbarligen inte fått någon ordentlig begravning.

- Benet uppvisar gnagmärke efter hund eller annan asätare, säger osteologen Ola Magnell.  

Lårbenet påträffades i ett avfallslager på boplatsen, där man bland annat hittat föremål som går att datera till vikingatiden.

- Frågan är vad benet gör där. Troligen kommer det inte från en gammal störd grav som grävts sönder, för då borde det inte vara gnagmärken. Gnagmärkena talar för att det skett på ett relativt färskt ben. Det kan ju tänkas att en hund hämtat benet från någon avrättningsplats - om det nu fanns någon sådan i närheten, menar Ola Magnell.

En annan spekulation är att en hund sprungit i väg till den offerlund, som sägs ha funnits i Gamla Uppsala, för att skaffa sig en godbit. Enligt vad kyrkohistorikern Adam av Bremen uppger på 1070-talet, offrades människor och djur på platsen för att ”blidka gudarna”.

Enligt Adam, som aldrig besökt platsen själv, ska kropparna ha hängts upp i en lund – som fick en särskild gudomlig kraft till följd av ”de offrade kropparnas död och förruttnelse”.