Premiär!

Första färdigundersökta delytan summeras

Vi undersöker flera delytor samtidigt, inte förrän våren 2013 är hela området på nästan 70 000 kvadratmeter finkammat på fynd och anläggningar.

De vetenskapliga rapporterna publiceras i början av 2017 - men vi kommer att lägga ut summeringar av alla delytor här på hemsidan. Det är preliminära resultat, eftersom alla analyser ännu inte är gjorda.

Redan nu kan du läsa om vad som påträffades på delyta 1, boplatsen som låg strax norr om Storgården.

Klicka på "Delyta 1 - boplatsen norr om Storgården" under "Färdigundersökta delytor" på startsidan.