På rätt väg?

Medeltida hus under Sivs väg.
Utgrävning där käppar markerar stolphål

Visst kan vägen under Sivs väg ha varit en pampig entré till Gamla Uppsala, men frågan är när den anlades.

Som vi tidigare rapporterat om finns fyra stora och djupa stolphål längs med vägen – i ett av dem påträffades en kam från 1100-talet och en bearbetad sten.  

Förra veckan spekulerade arkeologerna i huruvida dessa stolphål en gång kan ha hyst snidade stolpar som ingått i ett vägmonument - tillsammans med den huggna stenen.

Men nu har förhoppningarna grusats. Ytterligare ett stolphål doldes nämligen under vägen och det står klart att detta hör ihop med de fyra stolphålen längs vägen. Tillsammans utgör de spåren efter ett stolpburet hus - som kammen daterar till tidig medeltid.

Men arkeologerna har ändå inte gett upp hoppet om att finna en förhistorisk väg i anslutning till Sivs väg.

- Även om vi hittat ett tidigmedeltida hus under den del av Sivs väg som vi undersöker, så kan en förhistorisk väg ha funnits ändå. Vi har en ganska bred remsa kvar att undersöka, men det blir först nästa år när alla kablar och ledningar är borta.

- Stenen kan också fortfarande ha ingått i ett vägmonument. Det hela visar hur vår dynamiska arbetsprocess fungerar, med arbetshypoteser som kanske inte håller hela vägen. Men samtidigt är dessa hypoteser nödvändiga om man ska komma något vart, säger arkeologen Anton Seiler.