Myntet i barngraven

Tyder på kontakter med Tyskland
Ett mynt där man ser ett kors samt ett borrat hål.

En av de yngre gravarna på gravfältet är från 1000-talet. Här hade ett barn, troligen yngre än sex år, kremerats och lagts till sista vilan. Han eller hon hade fått med sig några pärlor av glas och en nål. Barnet hade också burit ett hänge som var tillverkat av ett silvermynt.

Vad är det då för mynt som ligger i barngraven? Frågan går till Kenneth Jonsson som är professor i numismatik vid Stockholms universitet.

- Det är ett tyskt silvermynt, en så kallad Sachsenpfennig, präglad cirka 1015-1065 e.Kr. Men myntet är i så dåligt skick att det inte går att detaljbestämma det inom perioden.

Var är myntet präglat?

- Myntorten är inte känd, men numismatikern Christoph Kilger föreslog i sin avhandling att de kan vara präglade i Naumburg, som ligger ungefär sex mil sydväst om Leipzig.

Vem var myntherren?

- Det vet vi inte eftersom inskrifterna inte är meningsfulla, det vill säga de har inget vettigt innehåll utan det står bara typ "IIIIIEIIIIEIII". Från vikingatiden finns det ca 2000 olika typer av tyska mynt, som präglats på närmare 200 myntorter. Det fanns en mängd olika myntherrar, alla med självaktning ville prägla mynt.

Men just denna myntherre ville inte ge sig till känna?

- Många mynt på den här tiden var så dåligt präglade att man inte kunde läsa inskriften i alla fall. Därför kanske man rationaliserade bort det hela.

Hur vanligt är det med tyska mynt i Sverige vid den här tiden?

- Tyska mynt från vikingatiden är mycket vanliga i svenska fynd – fler än 100.000 mynt har hittats. De kom till Sverige genom handel och visar att Tyskland, då som nu, var Sveriges viktigaste handelspartner.

Man kan se ett kors på myntet. Betyder det att myntet präglats av en kristen myntherre?

- Ja, det kan man utgå från.

Vägdes myntet när man bedrev handel?

-Myntet hade ett bestämt värde i Tyskland, men när det kom till Sverige la man det i vågskålen och vikten bestämde värdet eftersom mynten var gjorda av i princip rent silver (95%), säger Kenneth Jonsson.    

Myntet med ett kors i mitten.