Kungen på besök...

... i sveakungarnas gamla näste
Kungen med sällskap

Idag hade vi glädjen att välkomna kung Karl XVI Gustaf till utgrävningen!

Dagen började i museet, där representanter för Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket informerade Kungen om platsens dignitet, om dubbelspåret som snart ska börja byggas och om de förväntningar som finns på den arkeologiska undersökningen.

Därefter fick Kungen gå på en rundtur i fornlämningsområdet, guidad av arkeologen Jonas Wikborg.

Första stoppet var Tingshögen där man har en fin utblick över Kungshögarna, därefter fortsatte gruppen till Kungsgårdsplatåerna för att titta på platsen där det en gång stått en stor hallbyggnad, möjligen ämnad åt sveakungen.

Långt innan Bernadotterna slog sig ner på Sveriges tron, sägs ynglingarna ha regerat i Gamla Uppsala - en ätt som menade att de var släkt med fruktbarhetsguden Frej.

Efter denna bakgrundshistorik fortsatte turen till utgrävningen. Kungen var mycket engagerad och intresserad; ställde frågor och talade med arkeologerna på plats.

Bland annat fick Kungen se ett grophus, med rester av en ugn i ena hörnet. Här har man hittat en vävtyngd (som sträckte varpen i järnålderns stående vävstolar) - så byggnaden kan ha fungerat som vävstuga.

Innan Kungen fortsatte till Uppsala slott för att äta en god lunch tillsammans med representanter från de olika berörda institutionerna, fick han se några av de fina fynd som hittills påträffats.

 

 

 

 

 

Kungen i sällskap med Lars Amreus, Lena Beronius-Jörpeland och Agneta Åkerlund
Arkeologen Ann Lindkvist visar teknikaliteter.