Här höll smeden till

Satt på huk vid sin ässja
Smidesskållan som hittades i ässjan

Om man passerat på Vattholmavägen (vars sträckning förmodligen är forntida) för ungefär 1000 år sedan, hade man sett en smedja intill nuvarande GUSK-ladan.

Arkeologerna har hittat flera spår efter både byggnaden och verksamheten som bedrevs där.

Av själva smedjan fanns bara stolphål kvar, som visade att huset varit enskeppigt. Det innebär att väggarna burit upp taket, inte rader av stolpar inuti i huset.

Inne i smedjan var det mörkt, för det var genom att noga undersöka det glödgade järnets färg som man kunde avgöra temperaturen. Här satt smeden på huk invid sin ässja, det vill säga härden där metallen hettades upp.

– Inne i smedjan fann vi spåren efter ässjan, men det var bara botten, den så kallade slaggropen, som var bevarad. Vi kunde se att den inte varit uppbyggd, utan konstruerad i marknivå, säger arkeologen Mia Englund som specialiserat sig på forntida metallhantverk.

Intill denna hittades två nedgrävningar i marken, som visade var städstabbarna stått.

– På dessa stod städen, och det var där som smeden stod och hamrade ut det heta järnet till redskap, eller vad han eller hon nu skulle tillverka, säger Mia.

Runt städstabbarna kunde man också se ett golvlager, med avfall från smidet. Bland annat hittades glödskal som bildas på ytan av det smidda järnet, när det tas ut från hettan och kommer i kontakt med syre.

Själva smedjan hade en yta på 25 kvadratmeter, och av dem upptogs cirka tre kvadrat av blåsbälgen. Men av den fanns, efter alla dessa år, inga spår kvar.

I smedjan upptäcktes också två smidesskållor, som är restprodukter efter smide. Den ena hittades i ässjan och var något skadad.

– Ytterligare en smidesskålla påträffades i ett stolphål som hörde till smedjan. Man kan fundera över om skållan enbart använts som skoning i stolphålet, eller om den trillat ned i stolphålet då stolpen togs bort. Det kan rentav vara så att det finns en symbolisk betydelse med att avsiktlig lägga ned slagg i ett stolphål, säger Mia.