Varför gräver vi här och nu?

Utgrävningen som pågår i Gamla Uppsala under 2012 och 2013 kommer att öka kunskaperna om platsen betydligt. 

Att vi gräver nu beror på att Trafikverkets ska bygga ut Ostkustbanan. Detta ger arkeologerna tillfälle att undersöka ett nästan 70 000 kvadratmeter stort område. 

Projektet har som övergripande syfte att belysa ”landskapande och samhällsbyggande i Gamla Uppsala under järnålder och medeltid”. 

Vi vill poängtera att platsen är skapad utifrån de sociala relationer som funnits mellan de högsta i samhället och befolkningen i stort. Temat är valt för att lyfta fram hela spektrat av sociala grupper och inte ensidigt belysa kungen och den aristokratiska miljön. 

De områden som nu undersöks har tidigare varit relativt okända i och med att lämningarna inte har varit synliga ovan mark, och således inte tilldragit sig något större intresse från forskningen. 

Förhoppningen är att kunna följa samhällsförändringar under 2000 år. 2017 kommer de vetenskapliga rapporterna och en populärvetenskaplig publikation ut, där alla analyser och färdiga analyser från Gamla Uppsala presenteras.