Östhögen

En dubbelgrav?

Östhögen undersöktes 1847 och är den största av högarna. 

Olika tolkningar finns beträffande datering. Arkeologen och professorn Sune Lindqvist (1887-1976) hävdade att den är från runt år 500 e. Kr, eller tidigt 500 tal (folkvandringstid), medan arkeologen John Ljungkvist menare att högen anlades 550 – 600 e. Kr (vendeltid).

Östhögen är ungefär nio meter hög och den ovala formen mäter cirka 75 x 55 meter. I botten av högen fanns ett stenröse som täckte en gravurna med brända ben. 

Rester efter två personer

Vem är det då som begravts här? En tolkning är att det är en dubbelgrav, med två individer. Den ena av dessa var en pojke, som endast var 10 –14 år när han avled. I högen hittades också rester efter en kvinna. 

Att det inte går att utläsa så mycket av det osteologiska materialet, beror dels på att kropparna blivit kremerade – dels att större delen av benresterna återbegravdes i högen efter utgrävningen. 

Guld och glas 

Eftersom man bränt de döda på bål tillsammans med gravgåvorna, har fynden till stor del förstörts i den starka hettan. Det som ändå gått att urskilja är bland annat:   ·      

 • Pressbleck av brons, som kan ha suttit på en hjälm av den typ som är känd från båtbegravningarna i Vendel och Valsgärde       
 • Spelpjäser av ben
 • Rester efter glasbägare
 • En kam av ben
 • En liten anka gjord av ben, kanske har den en gång prytt toppen av en bennål
 • Järnnitar som kanske suttit i ett skrin eller i en kista
 • Bryne att slipa kniven på
 • Möjlig sminkpalett av sten
 • Beslag som kan ha suttit på dryckeshorn
 • Tre guldföremål: ett guldbleck prytt med filigran (det vill säga tunna trådar och korn av guld), ett guldbleck med djurornamentik samt en del till infattning av granater. Kanske har alla tre fragmenten prytt en så kallad scramasax som är benämning på en eneggad vapenkniv
 • Brända och obrända ben från minst tre hundar, en jaktfalk, häst, nöt och får
 • Ben från klofalanger från björnklor visar att den döde kan ha sannolikt lagts på en björnfäll 

Läs vidare om Västhögen