Offer till gudarna

Hednatemplet

"Offerriten tillgår på följande sätt: av varje levande varelse av manligt kön offras nio stycken, med vilkas blod man brukar blidka gudarna. 

Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund hålles så helig av hedningarna, att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och förruttnelse. 

Där hänger också hundar och hästar jämte människor, och en av de kristna har berättat för mig att han har sett sjuttiotvå kroppar hänga där om varandra."   

Så här beskriver den tyske kyrkohistorikerna Adam av Bremen kulten i Gamla Uppsala på 1070-talet. Han har inte själv varit där, det han berättar om bygger på hörsägen.

Det var närvaroplikt på offerfesterna, var man kristen kunde man dock köpa sig fri från att delta. Adam skriver att man träffades vart nionde år, med deltagare från ”alla sveonernas landskap”.

Var det gyllene templet en hallbyggnad?

Han nämner också ett gyllene tempel som stått på platsen:

"Detta folk har ett berömt tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt från samhället Sigtuna. I detta tempel, som är helt prytt med guld, dyrkar folket bilder av tre gudar."

Den mäktigaste av dem, Tor, har sin tron mitt i salen. På var sin sida om honom sitter Oden och Frej.   

Adam använder begreppet ”tempel” i sin text, men när han beskriver de inre delarna av kulthuset så skriver han triclinium, som betyder matsal. Kanske var templet helt enkelt en hallbyggnad, där man samlades för att äta rituella offermåltider tillsammans?

Läs vidare om Gamla Uppsala kyrka

Bild från 1931 som föreställer forntidsmänniskor