Kungshögarna

Några av Sveriges mest exklusiva gravar.

Det har funnits långt fler gravar i Gamla Uppsala än vi kan se idag. Många plöjdes sönder när de gamla gravfälten utnyttjades som åkermark. Andra har förstörts av grustäkt. En uppskattning är att flera tusen personer fått sin sista vila här. 

För ungefär 1500 år sedan lät man anlägga de tre stora Kungshögarna; Västhögen, Mitthögen och Östhögen. 

De byggdes på rullstensåsen, och för att de skulle se ännu högre ut grävde man ner ytan runt omkring dem. 

Karta från 1709, ritad av Truls Arnvidsson. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Karta över Gamla Uppsala ritad av Truls Arnvidsson 1709. För större bild, klicka på bilden (öppnas i nytt fönster).

Ynglingaättens kungar

Enligt Ynglingsagan höglades kungarna Aun, Egil och Adils i Gamla Uppsala, en tolkning är att dessa ligger begravda i de tre storhögarna. De tillhörde ynglingaätten och ska ha etablerat sig i Gamla Uppsala under slutet av 400-talet – åtminstone om man får tro de isländska sagorna.

Begreppet ”ynglingaätten” kommer från fruktbarhetsguden Frej, som också kallades Yngve-Frej. Kungarna menade att de härstammade från honom. Att dessa tre kungar verkligen ligger begravda i Kungshögarna har inte gått att bekräfta.

Läs vidare om Östhögen.