Kungsgårdsplatåerna

Maktens boningar.

Norr om kyrkan i Gamla Uppsala finns de så kallade Kungsgårdsplatåerna. Båda två var föremål för arkeologiska undersökningar sommaren 2011.

Utgrävningarna visade att en enorm hallbyggnad, det vill säga ett hus för ceremoniella möten och måltider, stått på den södra platån. Hallen var nästan 50 meter lång, med en yta på närmare 200 kvadratmeter.

Portar med järnornament

Ytterväggarna var byggd av både stående plank och så kallade kluvor, det vill säga stockar som klyvts så att ena sidan är rundad, den andra slät. Väggarna har varit täckta av slät lerklining och möjligen var de vitkalkade.                 

Innerväggen bestod av tätt stående väggstolpar av tall som också burit upp taket. Hallens konstruktion är treskeppig, vilket innebär att taket vilat på två rader av höga stolpar.

Flera ingångar ledde in i hallen, den mest spektakulära fanns på norra sidan av huset.  Den hade varit tre meter bred och är mer att betrakta som en port. Kanske har den en gång varit prydd med dekorationer av järn, likt medeltida kyrkoportar? Fragment av järnspiraler som påträffats intill huset tyder på det. 

Den pampiga hallbyggnaden förstördes av en eldsvåda, någon gång under tidig vikingatid.

Tillhåll för juvelerare

Strax intill ligger den norra platån och även här grävde arkeologerna schakt för att undersöka den tidiga bebyggelsen.

I ett hus från järnåldern har man tydligen ägnat sig åt hantverk, förmodligen på uppdrag av kungen eller stormannen som hörde till ovan nämnda hallbyggnad. 

Här hittades inte bara glaspärlor, utan sensationellt nog uppemot 600 fragment av granater, på en tre kvadratmeter stor yta. Dessa röda halvädelstenar var populära under 600- och 700-talen, både på kontinenten och i Sverige. Ofta placerades de i små guldceller i så kallad cloisonnéteknik, och prydde dräktspännen och svärdsknappar.

Undersökningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Upplandsmuseet och Riksantikvarieämbetet. 

Läs vidare om Offer till gudarna