Gamla Uppsala – större än sina myter

I Gamla Uppsala har myterna växt sig lika stora som Kungshögarna.

Här ska sveakungar ha härskat som menade att de var släkt med fruktbarhetsguden Frej.

Invid högarna, där Aun, Adils och Egil sägs vara begravda, lär man ha samlats vart nionde år till stora blotfester. Både djur och människor ska ha offrats till gudarnas ära.

Och Adam av Bremen menade på 1070-talet att platsen pryddes av ett gyllene tempel.

Men är det verkligen sant? Varje arkeologisk undersökning som äger rum i Gamla Uppsala för oss närmre verkligheten.

Den nyanserade bild som växer fram gör inte platsen mindre spännande. Tvärt om! Verkligheten överträffar myten. 

Läs vidare om En plats för härskare, handel och hantverkare